Mức trả giá cao nhất Bán đấu giá

Đấu giá trả giá cao nhất sẽ được tạo ra bởi người bán cho phần còn lại của cuộc đấu giá. Số tiền đặt giá tối thiểu sẽ được đưa ra bởi tác giả đấu giá. Sau khi tạo đấu giá bất kỳ người dùng là đăng ký với tư cách người mua sẽ có thể tham gia vào cuộc đấu giá này trước khi thời gian đấu giá kết thúc. danh sách đấu giá sẽ được hiển thị trong lịch sử đấu giá đấu giá. Bất cứ khi nào có người mua đặt giá, người kế tiếp đặt giá sẽ ko được đặt số tiền thấp hơn. Kết thúc của phiên đấu giá với giá cao nhất sẽ được chọn là người trúng đấu giá.

  • Người trả giá cao nhất sẽ thắng cuộc đấu giá.
  • Người bán sẽ quyết định số tiền đấu giá khởi điểm / số tiền đấu giá tối thiểu.
  • Không ai có thể đặt đấu giá ít hơn số tiền đáu giá cao nhất hiện có.
  • Người tạo phiên đấu giá sẽ quyết định số lần người mua có thể đặt giá
  • Chỉ có “Số tiền người trả giá cao nhất”“Số người tham gia đấu giá” sẽ được hiển thị trong lịch sử đấu giá.

ĐIA CHỈ VĂN PHÒNG

52 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email Liên Hệ

Điện Thoại

(+84 4) 666 243 64