Hàng hóa các loại gồm xe máy, điện thoại di động ... cũ, đã qua sử dụng lô 1

Giá khởi điểm:

  

109.930.000 VNĐ

Thời gian Đấu giá:

Thời gian bắt đầu: 13/04/2023 14:00:00

Thời gian kết thúc: 13/04/2023 15:00:00

CUỘC ĐẤU GIÁ ĐÃ KẾT THÚC

  • Bước giá:
    2.000.000 VNĐ
  • Mức giá trả cao nhất hiện tại
    111.930.000 VNĐ

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Cuộc đấu giá thành.